• O PROJEKTU
    Občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana izvajajo obsežen projekt za zagotavljanje čiste pitne vode za vse prebivalce občin. Zavedamo se, da je voda bistvo življenja in zato veliko energije posvečamo ravno trajnostni oskrbi vseh s kakovostno pitno vodo.
    Preberi več
30.11.2015
Slavnostna otvoritev novega vodovodnega sistema »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A«
Preberi več
V projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A so vključene:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.